Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarde Nelly’s Cakes & Design

 Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten die Nelly’s Cakes & Design levert.
Door een bestelling te bevestigen per e-mail of anderszins gaat U akkoord met de algemene voorwaarden van Nelly’s Cakes & Design.
Alle wijzigingen aan deze offerte zijn afhankelijk van beschikbaarheid.

Artikel 2 Bestelling plaatsen
Dit kan door een bestelling te plaatsen via de website of anderzins. De bestelling is definitief als de bestelling is doorgenomen met de klant en er een aanbetaling is gedaan van 50% van de opdracht. Als er tien dagen na het ontvangen van de factuur van de bestelling  nog geen aanbetaling is verricht behoudt Nelly’s Cakes & Design het recht om wijzigen aan te brengen of de opdracht te annuleren.
Nelly’s Cakes & Design behoudt zich het recht voor om te beslissen dat het volledige bedrag moet worden overgemaakt uiterlijk een 14 dagen voor de datum van de levering. Ook is het mogelijk om het restante bedrag op de dag van het leveren zelf te verrichten, mits dit in overleg is met Nelly’s Cakes & Design.

Kleine taartopdrachten zonder verhogingen of standaarden kunnen worden afgehaald. Bij het afhalen is het vervoer van de taart op eigen risico. Nelly’s Cakes & Design is niet verantwoordelijk voor leverings-, of communicatieproblemen veroorzaakt door verkeerd doorgegeven informatie.

Bij bestelling van een bruidstaart of verlovingstaart gaat het als volgt: Na een proeverij/oriëntatiegesprek waarin alles rondom de taart en smaken besproken worden wordt er een offerte opgemaakt. Deze offerte wordt naar het bruidspaar toegezonden en als deze goedgekeurd wordt, eventueel na aanpassingen, dan hebben we een overeenkomst. Een proeverij/oriëntatiegesprek  om je smaak en ontwerp te bepalen is ook mogelijk, de kosten hiervan zijn €30,00 voor 2 personen.

Artikel 3 Bestelling annuleren
Bij annulering van een bruidstaart of verlovingstaart na het goedkeuren van de offerte zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Voor 10 weken voor de trouwdatum is dit 25% van het totaalbedrag, na 10 weken word er 50% (de aanbetaling) van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Bij annulering van een bruidstaart of verlovingstaart binnen 14 dagen word de aanbetaling en het restante bedrag niet gerestitueerd.

Nelly’s Cakes & Design is een v.o.f. Bij ziekte, familieomstandigheden of andere zwaarwegende privé aangelegenheden waardoor een taartopdracht niet door kan gaan wordt u zo snel mogelijk geïnformeerd. In overleg met de klant kijken we wat er eventueel geregeld kan worden. Bij vooruit betalen zal het bedrag terug gestort worden op de bankrekeningnummer van de klant.

In het geval van overlijden, ziekte, ongeluk of andere overmacht kunt u de taart annuleren. Hierbij wordt 25% van het totaalbedrag in rekening gehouden. Omdat hier helaas vaak misbruik van gemaakt word zullen wij u moeten vragen om een bewijs van doktersverklaring. Bij annulering binnen 4 weken wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

Artikel 3.1 Bestelling aanpassen
Als er aanpassingen rondom de bruidsopdracht gewenst zijn kan dit doorgegeven worden, mits dit in verhouding is met de offerte waarmee het bruidspaar in het begin akkoord is gegaan. Wanneer het gehele model aangepast word rekenen wij €20,00 aan administratieve kosten. Tot uiterlijk twee maanden voor de datum kunnen er dingen aangepast worden, hierna is het helaas niet meer mogelijk om veranderingen in de overeenkomst aan te brengen. Aanpassingen kunnen extra kosten met zich mee brengen en dit kan dus consequenties hebben voor de totale prijs.

Artikel 4 Klachten
Als u niet tevreden bent over een taart of ander product dient de klant dit direct na levering te melden bij Nelly’s Cakes & Design. Er dient een stukje taart of foto bewaard te blijven om zo de klacht te kunnen aantonen.

Zijn er andere klachten omtrent kwaliteit, smaak, etc. meld dit dan zo snel mogelijk om eventueel tot een oplossing te kunnen komen.

Artikel 5 Privacy
Nelly’s Cakes & Design gaat zorgvuldig met de privacy van de klant om. Nelly’s Cakes & Design garandeert de klant dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. We gebruiken de gegevens van de klant om de bestelling zo zorgvuldig mogelijk af te handelen. Bij akkoord van deze voorwaarden gaat u ook akkoord dat wij de gegevens van het bruidspaar gebruiken mogen voor het verwerken van de bestelling. Tijdens de bruiloft maken wij foto’s en video’s voor op social media. Is het bruidspaar het daar niet mee eens, dan dient dit van te voren per e-mail aangegeven te worden. Ook heeft Nelly’s Cakes & Design het recht om foto’s te maken van haar eigen product.


Artikel 6 Eisen omtrent geloofsovertuiging
Mocht het zijn dat vanwege het geloof er geen mannen aanwezig mogen zijn, kunnen wij de taart tot aan de deur leveren. Na het leveren is Nelly’s Cakes & Design niet verantwoordelijk voor het naar binnen brengen van de taart en alles rondom deze situatie.

Artikel 7 Levering
Een taart laten leveren door Nelly’s Cakes & Design is mogelijk in overleg. Nelly’s Cakes & Design kan tot maximaal 30 minuten na afgesproken tijd kosteloos te laat komen wegens de drukte op de weg. Wanneer Nelly’s Cakes & Design later dan 30 minuten na de afgesproken aansnijdtijd de taart levert kunt u hen aansprakelijk stellen.
Bruiloften kunnen natuurlijk ook uitlopen. Hiervoor geldt dat na de afgesproken tijd Nelly’s Cakes & Design een uur kosteloos zal wachten. Na dit uur wordt er voor elk half uur €30,00 in rekening gebracht. Dit bedrag en eventueel het restante bedrag van het totaalbedrag dient voor het naar binnen brengen van de taart betaald te worden.
Bij een ongeluk bij het leveren zal Nelly’s Cakes & Design in overleg met de klant een oplossing proberen te vinden. Mocht er geen oplossing zijn dan is Nelly’s Cakes & Design verzekerd en kunt u hen aansprakelijk stellen bij de verzekeraar.

De taart kan in overleg met de klant door ons gesneden laten worden. Echter is dit geen verplichte taak van Nelly’s Cakes & Design. Ook is Nelly’s Cakes & Design niet verantwoordelijk voor ongelukken of beschadigingen die door zaken buiten het leveren van de taart zijn veroorzaakt. Hieronder valt bijvoorbeeld het omvallen van de taart door gasten, kinderen die in de taart prikken, personeel die de taart beschadigd etc.

De klant is verantwoordelijk om er voor te zorgen dat alle niet eetbare decoratie, inclusief suikerbloemen, van de taart verwijderd worden voordat deze wordt gesneden en gegeten. Deze zullen worden meegenomen door ons na het snijden van de taart.
Suiker bloemen zijn gemaakt van eetbare ingrediënten, maar zijn niet bestemd voor consumptie aangezien ijzerdraad wordt gebruikt voor kracht en flexibiliteit en om een meer natuurlijk resultaat te leveren.

Nelly’s Cakes & Design zal de klant adviseren over de beste zorg voor de taart afhankelijk van het weer. Indien de klant ervoor kiest om dit advies niet aan te nemen kan Nelly’s Cakes & Design hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Taarten van Nelly’s Cakes & Design is niet verantwoordelijk voor het verschaffen van gebaksschoteltjes, vorkjes, servetjes, taart mes of voor het aansnijden van de taart.

Producten van Nelly’s Cakes & Design kunnen melk, granen, noten, cacao, of andere allergenen bevatten of hiermee in aanraking zijn geweest. Hoewel alle voorzorgsmaatregelen zullen worden getroffen in het geval van bekende allergieën, blijft het de verantwoordelijkheid van de klant om de gasten te informeren.
Nelly’s Cakes & Design is niet verantwoordelijk voor mogelijke allergische reacties.


Artikel 8 Rechten

Alle rechten van de foto’s zijn voorbehouden aan Nelly’s Cakes & Design. De taarten worden uniek gemaakt, naar de wensen van de klant. Dat betekend dat ik geen taarten exact van andere foto’s en plaatjes namaak. Foto’s kunnen ter inspiratie aangeleverd worden, maar worden dus niet exact nagemaakt.

 

Door een taart te bestellen bij Nelly’s Cakes & Design gaat u automatisch akkoord met de bovenstaande algemene voorwaarden.